terug naar Home

terug naar Educatief Partner

Ouderhulp

Zonder de hulp van ouders zijn veel onderwijsactiviteiten bijna niet uitvoerbaar.  Ondersteuning in de klas bij creatieve bezigheden, begeleiding van en naar buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en theaterbezoek, verzorgen van damlessen etc.

Deze aan de groep gebonden activiteiten worden doorgaans door de leerkracht geïnitieerd.