terug naar Home

terug naar Educatief Partner

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Kleine Jan maakt onderdeel uit van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH). Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen op onze zalen onder professionele begeleiding spelen.

Wij streven er voortdurend naar de kwaliteit en de deskundigheid in de peuterspeelzalen te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door veel aandacht te hebben voor taalachterstanden en voor de sociaal emotionele ontwikkeling. De leidsters zijn allen goed geschoold en volgen ieder jaar een uitgebreide bijscholing. De logopedist komt regelmatig op de zaal om kinderen met een eventuele taal- of spraakachterstand te observeren en leidsters en ouders te begeleiden.

Peuterspeelzaal Kleine Jan heeft een intensieve samenwerking met  basisschool Jan Barbier en vindt onderdak in het zelfde gebouw.  Met behulp van onder andere een overdrachtsformulier, gezamenlijke methoden en overdrachtsgesprekken realiseren we voor de kinderen een ‘doorlopende leerlijn’. 

Voor meer informatie zie www.spghnijverdal.nl. Op deze pagina vindt u ook alle informatie over Kleine Jan.