terug naar Home

terug naar Educatief Partner

Voortgezet Onderwijs

Aan het eind van de basisschool komen ouders en kinderen voor de keuze van het Voortgezet Onderwijs te staan. Als school willen wij u hierin zo goed mogelijk begeleiden. Tijdens een informatieavond wordt uitleg over het Voortgezet Onderwijs gegeven.

Aan het begin van groep 8 bespreken we met ouders een voorlopig advies op basis van het leerlingvolgsysteem en de Entreetoets. Na de Eindtoets wordt het definitieve advies vastgesteld. Naast het schooladvies wordt ook de wens van ouders aangegeven. De school voor voortgezet onderwijs bepaalt de uiteindelijke plaatsing van leerlingen.