terug naar Home

terug naar Kind

Huiswerk en Hulp

Huiswerk mee heeft verschillende doelen.

-          Extra middel om bepaalde stof beter onder de knie te krijgen

-          Leren plannen van opdrachten en repetities

-          Voorbereiding op het voorgezet onderwijs

Tips voor het maken van huiswerk:

-          Verdeel de leertijd over meerdere dagen

-          Beter drie keer kort kleren dan een keer lang

-          Begin met het leerwerk en daarna het maakwerk

Tips voor ouders:

-          Wees geïnteresseerd als ouders en help als dit nodig is

-          Ga niet het huiswerk maken voor uw kind