terug naar Home

terug naar Onderwijs

Creatieve vorming

Als school willen we een omgeving creëren waarin we kinderen leren hun gedachtewereld weer te geven in woord, klank, beeld of spel. Leerlingen werken iedere keer toe naar een werkstuk of voorstelling, maar het voorafgaande proces neemt een evenzo belangrijke plaats in. Door ruime aandacht te besteden aan diverse vormen van kunst & cultuur leren we kinderen dat ze op velerlei wijze naar de wereld kunnen kijken, blijven kinderen op een open en onderzoekende wijze hiernaar kijken en bevorderd dit hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.