terug naar Home

terug naar Onderwijs

Engels

De Jan Barbier is een school voor vroeg vreemde talen onderwijs (VVTO). Vanaf groep 1 krijgen leerlingen naast de reguliere lessen ook een les aangeboden in het Engels. Kinderen ontwikkelen op jonge leeftijd taalgevoel, wat ook betekent dat daarmee het Nederlands en de reken/wiskundeontwikkeling extra wordt gestimuleerd.