terug naar Home

terug naar Organisatie

Boeien

We willen u als ouders boeien met juiste informatie. Helder en duidelijk informeren over de ontwikkeling van het kind en over de bijzonderheden in de groep of op school is daarbij het uitgangspunt.

Praktische uitwerking zoals intakehuisbezoek voor nieuwe leerlingen. oudergesprekken 3x per jaar op uitnodiging of desgewenst op eigen verzoek.

Binden

We willen u, als ouders, binden aan de school. Samen zijn we immers de school en vanuit die visie kunt u fungeren als “ambassadeur van het onderwijs” op onze school en van daaruit de brugfunctie vervullen naar mogelijke toekomstige ouders.

Praktische uitwerking zoals participatie ouders in projectweek, deelname aan kerstvieringen, fietspuzzeltocht en winter- of zomerfeest.